Завершився ремонт фіз кабінету
дитячого онкоцентру (лікарня Лучанського)

0 Херсонський благодійний фонд "СОФІЯ" Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 6 октября 2017 года

Можна дов­го вести дис­кусії, хто за що у місті від­по­ві­дає, і хто, що й кому винен. А мож­на про­сто жити з від­кри­тим для добра сер­цем і тво­ри­ти його без огля­ду на інших. Це щастя, коли є кому під­т­ри­ма­ти руки – і тим, хто добра потре­бує, і тим, хто його творить.

Благодійний проект
харчові набори”

0 акция "Продуктовые Наборы" -  Публикации сайта Благотворительный фонд СОФИЯ Херсон

Херсонский бла­го­тво­ри­тель­ный фонд СОФИЯ при под­держ­ке меце­на­та Александра Цедрика, про­дол­жа­ет осу­ществ­лять бла­го­тво­ри­тель­ный про­ект про­дук­то­вые набо­ры для тех, кто попал в слож­ную, кри­зис­ную соци­аль­ную ситуацию.